U Panny Marie Sněžné uložili část ostatků kněze ze 14. století

V pražském kostele u Panny Marie Sněžné byla uložena část ostatků františkánského kněze Oldřicha z Pordenone, který žil na přelomu 13. a 14. století. Relikvie byla přenesena z Itálie a slavnostně byla předána na mši. Blahoslavený Oldřich z Pordenone byl synem českého vojáka, který sloužil v Itálii. Byl také cestovatelem a stal se prvním známým Evropanem, jenž se dostal do Tibetu.

Slavnostního aktu se zúčastnila italská delegace představitelů místní církve v čele s generálním vikářem diecéze, a také představitelé města Pordenone, v jejichž čele byli radní pro evropskou politiku a turismus Guglielmina Cucciová a radní pro kulturu Pietro Tropeanoa. Mnich, misionář a cestovatel zvaný také Oldřich z Furlanska (1286 až 1331) byl jedním z prvních katolických misionářů, který doputoval na území dnešní Číny, Indie a Tibetu. Přestože jeho otec byl žoldnéřem českého krále Přemysla Otakara II., v Čechách je téměř zapomenut. Odorik z Pordenone po sobě zanechal cestopis s názvem Popis východních krajů v sepsání bratra Oldřicha, Čecha, z Pordenone, který se dočkal mnoha opisů a později i tištěných vydání. Český překlad Odorikova cestopisu v úplnosti vyšel až po šesti stoletích, v roce 1962.