Tisíce dobrovolníků vyráží s kasičkami na Tříkrálovou sbírku

Tisíce dobrovolníků v kostýmech tří králů dnes v Česku vyráží vybírat příspěvky na charitní služby při tradiční Tříkrálové sbírce. Kromě příspěvků v hotovosti do kasiček dobrovolníků mohou lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS, nebo je poslat na sbírkový účet. Sbírka, kterou pořádá každoročně Charita Česká republika, potrvá do 14. ledna. Loni se vybralo jen v pokladničkách rekordních 112 milionů korun.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Do vsí a měst vyráží přes 14.000 kolednických skupinek, dohromady zhruba 50.000 dobrovolníků. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, zejména v regionech v místě sbírky. Asi desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.