Startuje pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii

1. března 2018 bude zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež v Austrálii. Umožní mladým lidem z ČR a Austrálie cestovat a legálně pracovat v zemi po dobu nepřesahující 12 měsíců. Do programu se mohou zapojit čeští občané ve věku 18 až 30 let a Australané ve věku 18 až 26 let. Roční kvóta pro počet účastníků pilotního programu byla stanovena na 500 osob z každé země. České diplomacii se podařilo po téměř 10 letech dotáhnout do úspěšného konce jednání s australskou stranou o programu pracovní dovolené pro mladé obou zemí. Jedná se o výjimečný program umožňující mladým lidem poznávat cizí země a odlišné kultury. Obdobný program má Česko uzavřeno například s Novým Zélandem. O jeho úspěchu svědčí velký zájem mladých Češek a Čechů, který překračuje stanovené kvóty. Pilotní program bude fungovat po dobu 2 let. ČR a Austrálie poté na základě vyhodnocení jeho fungování rozhodnou, zda a za jakých podmínek bude tento model pracovní dovolené pokračovat.