Sněmovna přijala zákon proti diskriminaci

07-12-2005

Oběti diskriminace se zřejmě dočkají větší ochrany. Sněmovna ve středu schválila nový antidiskriminační zákon, který má lidem zajistit stejné zacházení bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo věk a rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči, sociálním výhodám či bydlení. Má chránit také před diskriminací kvůli zdravotnímu postižení, jazyku, náboženství, politickému smýšlení, majetku, rodinnému stavu nebo členství v politických stranách a odborech. Zvýšená ochrana má být poskytnuta také těhotným ženám a matkám. Zákon by jim měl ulehčit dokazování případné diskriminace ze strany zaměstnavatelů. Norma má naplnit evropské směrnice, které měl český stát převzít vzhledem ke vstupu do EU.