Sněmovna podpořila snazší přístup podnikatelů na trh v EU

06-02-2009

Poslanecká sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona o volném pohybu služeb, který usnadňuje přístup malých a středních podnikatelů k podnikání v zemích EU. Zákon umožní například poskytovat dočasně služby v jiných zemích unie pouze na základě povolení mateřské země a nebude třeba dalších povolení v cizině. Zákon zavádí do českého právního řádu směrnici o volném pohybu služeb. Evropský parlament ji schválil v listopadu 2006 a dal členským státům tři roky na to, aby ji převedly do svých zákonů.

Zákon také zavádí takzvaný tichý souhlas. Podle Římana jde o "revoluční věc" v českém správním řádu. Pokud podnikatel zažádá o oprávnění k nějaké činnosti a úřad ve stanovené lhůtě nereaguje, má se za to, že oprávnění vzniklo. "Je to silný bič na byrokracii, která bude nucena to rozhodnutí vydat," podotkl ministr.