Skenování Věstonické venuše odkrylo praskliny

Skenování odkrylo uvnitř Věstonické venuše víc nebezpečných prasklin, než se původně předpokládalo. Výsledky pomohou vědcům v rozhodování jak sošku nejlépe převážet, uvedlo v tiskové zprávě Moravské zemské muzeum.

Předběžné výsledky ukazují, že venuše byla vytvořena z hroudy spraše, která obsahovala různé příměsi - karbonátové cicváry, kosti anebo mamutovinu, uhlíky, křemenná zrna a dokonce i terciérní zkameněliny. Zdá se, že tvůrce venuše připravil keramické těsto z hlíny dostupné na ploše sídliště a nijak zvlášť ho neupravoval. Digitální model venuše umožnil vědcům poprvé blíže popsat malé vpichy a prohloubeniny na povrchu vzácné sošky. Tvar všech čtyř vpichů na temeni hlavy je stejný, což naznačuje, že byly vytvořeny stejným nástrojem, pravděpodobně hrotem brku malého ptačího pera.