Rozvoji ekonomiky ČR brání trh práce, byrokracie či ceny energií

01-10-2018

Největší bariérou dalšího rozvoje české ekonomiky je chybějící pracovní síla, rostoucí byrokracie, špatná dopravní infrastruktura a také zdražování energií, zdražování peněz prostřednictvím České národní banky a tlak na mzdy, řekl v Brně na sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR jeho prezident Jaroslav Hanák. Zmínil i negativní geopolitické dopady, jimiž je brexit, protekcionářská politika USA či vznikající obchodní dohoda asijských zemí, Austrálie a Nového Zélandu. Hanák je toho názoru, že pokud se podaří řešit klíčové vnitropolitické problémy, je možné dostat Česko v žebříčku Světového ekonomického fóra ze čtvrté desítky do první dvacítky. Nyní chybí českým firmám 313.000 zaměstnanců. K rostoucí byrokracii Hanák řekl, že za tři roky přibylo 5000 úředníků. Zásadně podle něj zaostává stavba dálnic. Zdůraznil nutnost propojení na Rakousko a do Polska.