Rips po půl století zavzpomínal na svůj čin po vzoru Palacha

12-04-2019

Na události před půl stoletím vzpomínal v Praze izraelský matematik lotyšského původu Elijahu Rips. Jako dvacetiletý student matematiky se v Rize 13. dubna 1969 na protest proti okupaci Československa pokusil po vzoru Jana Palacha upálit. Do Česka se teď vrátil potřetí. Rips už v 15 letech začal chodit na matematicko-fyzikální fakultu. V roce 1968 byl ve čtvrtém ročníku. O dění v tehdejším Československu a jeho pražském jaru se dozvídal z Hlasu Ameriky a z BBC.

V létě 1968 musel Rips se spolužáky o prázdninách absolvovat vojenský výcvik v Kaliningradu. Útvar, u kterého byli, pak v srpnu odjel s okupačními vojsky do Československa. Studenty poslali zpátky do Rigy do opuštěných kasáren. Postupně sílilo jeho přesvědčení, že musí protestovat, a to nejen slovně. Rozhodl se pro radikální čin. Vybral si místo a čas, pořídil benzin a vyrobil transparent s nápisem Protestuji proti okupaci Československa. Lidskou pochodeň uhasili kolemjdoucí námořníci. Jako řada jiných politických vězňů skončil v psychiatrické věznici. Aby doložil, že je v pořádku, sepsal matematickou práci. Ta je dodnes součástí vyšetřovacího spisu KGB. Po zprávě o zneužívání psychiatrie proti disidentům a nátlaku zahraničních matematiků ho režim propustil a díky petici matematické komunity rodině umožnil vystěhovat se v roce 1972 do Izraele. Tam Rips vystudoval jeruzalémskou univerzitu, kde působil jako profesor matematiky.