Řeporyje nehodlají s Ruskem jednat o pomníku vlasovců

27-11-2019

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) ocenil smířlivý postoj Hradu k možnému zřízení pomníku vlasovců na území městské části. Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že hrdá země snese pomníky své minulosti, výslovně jmenoval i vlasovce. Novotný dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi po krátkém jednání s pracovníky ambasády vhodil do schránky zastupitelského úřadu. V dopisu Novotný uvádí, že nehodlá diskutovat s Ruskem o svém záměru zřídit v Řeporyjích pomník vlasovcům. Velvyslanectví předtím uvedlo, že by pomník byl porušením mezinárodních závazků Česka vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů. Podle Novotného si Řeporyje vlasovce pamatují jako zachránce. Záměr vybudovat pomník bude projednávat zastupitelstvo městské části 16. prosince.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, na konci války ale pomohli osvobodit Prahu. Zemřelo jich při tom zhruba 300. O jejich přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo. Rusko jejich zásluhy neuznává. Velitel Andrej Vlasov byl po skončení války Sověty popraven.