Průzkum: Téměř třetina českých rodičů nakupuje pro děti pod tlakem

Na 29 procent rodičů v ČR zažívá společenský tlak, aby svému dítěti koupili věc, kterou si nemohou dovolit. V tomto duchu se odehrávají i letošní předvánoční nákupy. Nejčastěji tomuto tlaku rodiče podlehli v případě, že šlo o mobilní telefon (34 procent) nebo značkové oblečení (17 procent). Následují zájezdy, obuv či počítače. Vyplývá to ze zprávy o platebním chování spotřebitelů za rok 2017, kterou zpracovala společnost Intrum Justitia. "Češi jsou obecně finančně velmi zodpovědní a neradi překračují své finanční možnosti. Ovšem při koupi věcí svým dětem často neodolají tlaku koupit věc nebo službu nad své finanční možnosti" komentoval zprávu výkonný ředitel Intrum Justitia Karol Jurák. Nejčastěji si na takové výdaje vypůjčí v bance (48 procent), ale osm procent lidí otevřeně uvádí, že si půjčili peníze u soukromého lichváře.

Dalším zásadním zjištěním je i to, že osm z deseti Čechů odmítá financování zbytných produktů, jako je dovolená skrze splátkový kalendář, úvěr nebo z vypůjčených peněz. Evropský průměr přitom u tohoto postoje činí jen 66 procent. Až 39 procent Čechů tvrdí, že se během uplynulého roku nejméně jednou dostali do prodlevy s placením svých výdajů. Většina z nich jako důvod uvedla nedbalost. Nicméně téměř třetině chyběly peníze na zaplacení. Pětina dotázaných pak přiznala, že si v uplynulých šesti měsících na své výdaje musela půjčit peníze.