Policisté mají ode dneška právo řešit přestupky i domluvou

Policisté mají znovu právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Umožnila to poslanecká novela, která nabyla účinnosti. Možnost domluvy platí i pro přestupky v dopravě, kde dříve policisté pokuty jednotlivcům uložit museli. V minulých letech mohli policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Od letošní změny v zákoně, která v podstatě vrací postupy, jež platily před reformou, si předkladatelé slibují zejména snížení administrativy. Pokud totiž policisté ukládali napomenutí, využívali při tom nový formulář, což podle autorů novely vedlo k nárůstu administrativní zátěže. Novela proto napomenutí ruší a vedle pokuty zakotví právě domluvu.