Podnikatelé čeká od ledna nový obchodní zákoník a zákoník práce

27-12-2011

Podnikatele čeká od Nového roku novela obchodního zákoníku, která umožní například souběh funkcí ve firmách. Jde o případy, kdy lidé působí jako statutární orgán firmy a stejnou činnost vykonávají i jako zaměstnanci. Mění se také zákoník práce, kterým se v ČR řídí asi čtyři miliony zaměstnanců a několik set tisíc zaměstnavatelů. Změna přinese menší odstupné při ukončení pracovního poměru, výpověď za porušení léčebného režimu či přísnější podmínky pro zaměstnance, kteří porušují pracovní povinnosti. Novela obchodního zákoníku ztíží život takzvaným schránkovým firmám, tedy společnostem, které sice mají na nějakém místě nahlášeno oficiální sídlo, ale ve skutečnosti je dohledat nelze. Od ledna tak bude muset podnikatel doložit, zda toto sídlo vlastní, nebo zda ho má pouze v pronájmu. Novela také upravuje informace povinně zveřejňované v obchodním rejstříku. Nově nebude ve veřejně dostupné části rejstříku zobrazováno rodné číslo fyzických osob.