Podle NKÚ ministerstvo školství porušovalo pravidla u dotací pro děti a mládež

Ministerstvo školství mělo podle Nejvyššího kontrolního úřadu chyby v přerozdělování dotací na podporu práce s dětmi a mládeží. Kontroloři zjišťovali, jak resort poskytoval peníze neziskovým organizacím v letech 2014 až 2016. Ministerstvo vydalo v tomto období více než půl miliardy korun a podle Nejvyššího kontolního úřadu nemělo dostatečně stanovené cíle ani jasná hodnotící kritéria. Při přerozdělování dotací tak prý postupovalo netransparentně, porušovalo vlastní pravidla a nefungovala ani kontrola příjemců dotací. I u nich odhalil NKÚ nedostatky. U šesti z nich měl dokonce podezření na porušení rozpočtové kázně.

Ministerstvo školství v reakci uvedlo, že přidělování dotací na mládež bylo vždy transparentní. Do roku 2015 podle něj platila obecnější kritéria.