Písemnými pracemi z cizích jazyků pokračují státní maturity

V Česku dnes pokračují státní maturity. Někteří studenti píší písemné práce z cizích jazyků. Všichni maturanti skládají povinně zkoušku z českého jazyka, slohové práce psali včera. Jako druhý předmět si ve státní části zkoušky vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Písemné práce z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny se dřív psaly na začátku května, společně s didaktickými testy. Organizace Cermat, která zkoušky připravuje, letos termín přesunula. Státní maturity pokračují na začátku května právě didaktickými testy z češtiny a matematiky nebo cizích jazyků.