Oceněný vědec Petr: Původně jsem myslel, že ze mě bude zootechnik

Profesor Jaroslav Petr původně vědu dělat vůbec nechtěl. Měl představu, že vystuduje zemědělskou univerzitu a bude pracovat jako zootechnik. K biotechnologii a reprodukci hospodářských zvířat, které se věnuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, se dostal v podstatě náhodou. Nyní převzal od premiéra a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Andreje Babiše cenu za popularizaci či propagaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. "Za to, že jsem se dostal k vědě, mohu děkovat svému učiteli z prvního ročníku na vysoké škole, profesoru Jílkovi. Vzal si mě do laboratoře, začali jsme spolu bádat, tím mě to chytlo. Ve chvíli, kdy začnete dělat vědu, vytvoříte si těžký návyk a pak už není cesta ven. Měl jsem představu, že vystuduji Vysokou školu zemědělskou, bude ze mě zootechnik a budu velet kravám v kravíně. Nakonec to dopadlo úplně jinak," řekl novinářům poté, co byl oceněn.

Nyní dokončuje knihu o smyslovém vnímání v živočišné říši, jejíž pracovní název je Desatero smyslů. "Máme pět základních smyslů, ale ve skutečnosti jich je mnohem víc, protože třeba zvířata vnímají magnetické pole, mají vnitřní kompas. Možná ho máme taky, ale neuvědomujeme si to. Zvířatům mohou vadit věci, které my ani nevnímáme, nebo obráceně. Nám strašně vadí, že se na nás lidi mačkají v tramvaji, ale jsou zvířata, která tento kontakt vyloženě potřebují a když ho nemají, chřadnou," podotkl.