Oběti trestných činů mohou snadněji žádat o náhradu morální újmy

29-06-2011

Oběti násilných trestných činů budou moci žádat v trestním řízení také náhradu morální a nemajetkové újmy. Novelu trestního řádu soudního dnes podepsal prezident Václav Klaus. V současnosti může soud rozhodnout v trestním řízení o odškodnění jen v případě majetkové újmy, kterou lze vyjádřit v penězích. V jiných případech se musí oběti trestných činů domáhat náhrady žalobou na ochranu osobnosti. Této možnosti však nevyužívají příliš často. Výši nároku poškozeného určí soud na základě dokazování. Oběť by měla mít povinnost uvést, z jakých důvodů a v jaké výši náhradu nemajetkové újmy požaduje.