Nový sborník ÚDV se vrací do 50. let minulého století

15-01-2006

Nový sborník historických prací Securitas Imperii, vydaný Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, popisuje 12 případů perzekuce z 50. let, na kterých se podílel komunistický režim. Jedním z nich je příspěvek Jiřího Bašty zabývající se událostmi v pracovním táboře Nikolaj u Jáchymova, kde v roce 1952 využilo vedení tábora kriminální vězně k brutálnímu útoku na uvězněné odpůrce komunismu.

Pracovní tábor Nikolaj proslul podle Bašty především brutalitou užívanou proti politickým vězňům. Trestanci zde v primitivních podmínkách těžili uranovou rudu. "Na rozdíl od běžného šikanování táborovými dozorci se však na Nikolaji v jarních a letních měsících roku 1952 odehrálo absurdní drama," charakterizuje událost autor. Vedení tábora v čele s osvětovým referentem Jaroslavem Kvasilem záměrně použilo skupinu kriminálních vězňů k šikaně a brutálnímu nátlaku proti politickým vězňům odsouzeným Státním soudem. Vedení tehdy začalo nutit vězně, aby podepsali dobrovolný pracovní závazek k výročí 1. máje. To znamenalo, že odsouzenci po své celodenní práci ještě museli plnit normy vytyčené v rámci údernické akce. Čtyřiadvacet politických vězňů ale i po nátlaku odmítlo závazek podepsat. Kvasil tehdy před shromážděnými muži řekl, že jejich podmínky by se daly zlepšit, kdyby byli "eliminováni reakcionáři,". "I když jsou mezi vámi někteří vrazi, vás si vážíme, protože vy jste zabili třeba jen jednoho člověka, ale reakce? Ta chtěla vyvraždit celý národ! A proto se jich chopte a udělejte s nimi konec. To víte, to je práce pro vás," vyzval k násilí. Asi stovka zločinců vedená bývalým konfidentem gestapa Břetislavem Jeníčkem se potom vrhla na politické vězně a začala je brutálně bít. Výsledkem byly zlámané ruce, vyražené zuby, proražené ušní bubínky. Násilí trvalo řadu dní. V létě se kriminální vězni rozhodli své politické spoluvězně úplně zlikvidovat. Chtěli je nahnat do drátů v zakázaném pásmu u hranic tábora, kde by je strážní postříleli. Akce se nepodařila jen náhodou. Na záchraně vězňů měli absurdně zásluhu sovětští poradci v uranových dolech. Nepokoje v táboře a zranění pracovních sil totiž negativně ovlivnilo výsledky uranových dolů a množství rudy, kterou Sověti odváželi. A to bylo jediné, co sovětskou stranu zajímalo. Do tábora proto vyslali kontrolu a žádali uklidnění situace. Případ v roce 1956 šetřila Inspekce ministra vnitra, viníci však potrestáni nebyli. Kvasil unikl trestu úplně, vedoucí tábora dostal 15 dnů domácího vězení. Nový, již 12. sborník ÚDV oficiálně představí 17. ledna.

15-01-2006