NKÚ zjistil nedostatky v hospodaření Národní a Moravské zemské knihovny

02-12-2019

Národní knihovna a Moravská zemská knihovna v Brně měly v letech 2015 až 2017 nedostatky v hospodaření. Týkaly se například chybného pronájmů prostor nebo prodeje majetku. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle kontrolorů obě instituce neřešily pozdní platby za pronájmy některých prostor a u nájemců za pozdní platby nevymáhaly sankce. Knihovny chybovaly také při prodeji majetku. V několika případech například nevypsaly výběrové řízení a majetek rovnou prodaly předem vybranému zájemci. Národní knihovna navíc pochybila při zadávání veřejných zakázek nebo při správě sbírky muzejní povahy. Mluvčí Národní knihovny Irena Maňáková uvedla, že knihovna s většinou závěrů úřadu souhlasí a postupně přijme nápravná opatření.