NKÚ: Státu se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci

Česku se nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle inspektorů jsou největší chyby u nastavení podmínek národních dotací. Ty se přitom v posledních letech zvyšují. Mezi lety 2015 až 2017 šlo na podporu živočišné výroby 21 miliard korun, z toho deset miliard z fondů Evropské unie. Přesto se v té době počet hospodářských zvířat snížil a klesla i míra krytí spotřeby hovězího a vepřového masa. Ministerstvo zemědělství kritiku odmítlo, přesto ale připravilo v reakci na zjištění NKÚ několik změn.

Největší nedostatky zjistili kontroloři u národního dotačního programu, který má pomoct chovatelům prasat a drůbeže v boji proti nákazám. Ministerstvo zemědělství za tyto dotace proplatilo v kontrolovaném období přes pět miliard. Podmínky, které ale rezort nastavil, podle kontrolorů nenutily příjemce chovat se hospodárně.