NKÚ prověřil hospodaření Ministerstva dopravy, závažnější nedostatky neodhalil

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření Ministerstva dopravy a jemu podřízených organizací. Kontrola resortu, Drážní inspekce, Drážního úřadu a Ředitelství vodních cest za uplynulé tři roky žádné závažnější nedostatky neodhalila. NKÚ ale upozorňuje na několik problémů, které přetrvávaly řadu let. Týkaly se například nevýhodné smlouvy, která pro stát znamenala desetimilionové výdaje navíc. Dalším problémem bylo vleklé majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků.