NKÚ: Na rozhodnutí MPO o přidělení evropských dotací žadatelé čekali i rok

04-03-2019 aktualizováno

Téměř rok čekali zpočátku žadatelé na evropské dotace na podporu výzkumu a vývoje pro inovace. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten mimo jiné zjišťoval, jakým způsobem Ministerstvo průmyslu a obchodu nastavilo pravidla pro rozdělování peněz nebo hodnotilo dopady rozdělené podpory. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu se na čerpání evropských peněz negativně podepsala velmi dlouhá doba potřebná na schválení žádosti o dotaci. V roce 2016 žadatelé čekali v průměru 345 dnů na rozhodnutí ministerstva, zda bude předložený projekt podpořen.

V programovém období 2014 až 2020 je na investice z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost do výzkumu, vývoje a inovací (OP PIK) pro Česko připraveno téměř celkem 34 miliard 800 milionů korun. Na podzim přitom byly proplaceny projekty za 3,5 miliardy korun, tedy zhruba deset procent z připravených dotací. Dotace jsou určeny zejména pro malé a střední podniky, ale také velké firmy, výzkumné instituce a další subjekty. Loni tento program Evropská komise Česku pozastavila kvůli vysoké chybovosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které za program zodpovídá, pak v listopadu sdělilo, že problémy vyřešilo.