NKÚ kritizuje využití dotací na rozvoj veřejné dopravy

29-10-2019

Dotace na podporu veřejné městské regionální dopravy šly hlavně na výměnu starých vozů za nové, nikoliv na zvýšení počtu spojů, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které dotace vyplácí, je hlavním smyslem podpory zvýšení podílu ekologických vozidel hromadné dopravy. Zvýšení počtu cestujících je jen jeden z vedlejších cílů. NKÚ prověřilo projekty za více než 12,5 miliardy korun vyplacených z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2014 až 2018. Kontroloři také upozorňují, že dopravci vykazovali naprosto nereálné údaje, o kolik se díky dotacím zvýšil počet přepravených osob. Jeden z příjemců například použil dotaci na nákup tramvají, ale do počtu přepravených osob počítal i ty, které jezdily autobusy.

MMR uvedlo, že zvýšení počtu spojů není hlavním cílem dotačního programu. "Hlavním smyslem podpory není rozšíření četnosti spojů, jak se domnívá NKÚ, ale zvýšení podílu nízkoemisních či zcela bezemisních vozidel hromadné dopravy," uvedl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád. Kontroloři upozornili také na to, že část nově zakoupených elektrobusů byla vybavena naftovým topením. "S takto vyprodukovanými emisemi se ovšem při hodnocení projektů nepočítalo," upozorňuje NKÚ. Ekologický přínos dotací podle úřadu snižuje i to, že příjemci dotací neměli zákaz prodat stará, méně ekologická dál. "Jeden příjemce tak například prodal stará vozidla linkovému dopravci," uvádí NKÚ. Ministerstvo se kritice brání argumentem, že při hodnocení a kontrolách projektů sleduje primární pohon vozidla. "Co se týká využití naftového nezávislého topení v některých vozidlech, jedná se spíše o výjimečné případy, kdy se tak rozhodl dopravce," dodal Semorád.

29-10-2019