Nepovinným testem z Matematiky plus končí zkouškové období státních maturit

06-05-2019

Někteří studenti dnes píšou poslední část maturiních zkoušek. A to test Matematika plus, který je obtížnější verzí klasické maturity z matematiky. Tato zkouška není povinná, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Některé vysoké školy ale testy zohledňují při přijímacích zkouškách - třeba Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy přijímačky odpouští, stejně jako některé fakulty Masarykovy univerzity.

Studenti už dřív psali slohové práce a taky didaktické testy z češtiny nebo cizích jazyků. Ředitelé středních škol dostanou výsledky od Cermatu 15. května. Nejpozději další den je musí předat žákům. Výsledky písemných prací se ředitelé dozví později, ale vždy do začátku ústní maturity daného žáka.