Němci vyhlášená provincie Deutschböhmen měla krátkého trvání

28-10-2018

Den po vyhlášení samostatného československého státu, 29. října 1918, se němečtí poslanci z Čech usnesli vydělit ze severního a západního pohraničí provincii Deutschböhmen s centrem v Liberci. Hodlali ji začlenit jako autonomní jednotku do uvažovaného Německého Rakouska, které bylo formálně ustaveno 21. října 1918. Podobné útvary vyhlásili zástupci německého obyvatelstva i na jižní Moravě, v jižních Čechách a na severní Moravě a části Slezska. Nová čs. vláda se však s odtržením tradičních území Českého království nehodlala smířit a po nasazení vojska je záhy ovládla.

Likvidace Deutschböhmen začala obsazením Mostu koncem listopadu. Již 16. prosince byl obsazen Liberec a do konce prosince podléhalo pražské vládě celé historické území českých zemí. Příslušnost vzbouřených pohraničních oblastí k Československu potvrdila v roce 1919 saint-germainská mírová smlouva.