Nejlépe splácí úvěry lidé v Praze, nejhůře na Ústecku

Pražané si na bydlení půjčují v průměru o 1,5 milionu Kč více než obyvatelé Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Oba tyto kraje jsou zároveň nejvíce rizikové z pohledu poskytování úvěrů, téměř pětina klientů v nich má problém s řádným splácením krátkodobých závazků, vyplývá z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Na dlouhodobém dluhu se největší měrou podíleli obyvatelé Prahy, jejichž dluh 309 miliard korun tvořil téměř pětinu veškerého dluhu z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Na druhém místě byli obyvatelé Středočeského kraje, na které s 261 miliardami korun připadá 16 procent celkového dlouhodobého dluhu. "Vysoký objem dlouhodobého dluhu u obyvatel Prahy je dán specifickou situací na pražském realitním trhu a také tím, že ceny nemovitostí jsou zde výrazně vyšší než ve zbytku republiky," uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru klientských informací Lenka Novotná.

Přestože Praha generuje zdaleka největší objem dlouhodobého dluhu, má spolu s Ústeckým krajem nejnižší podíl obyvatel s dlouhodobým dluhem a v počtu klientů jí patří až čtvrté místo. Průměrný dlouhodobý dluh připadající na jednoho klienta v Praze činí 2,6 milionu korun, tedy o více než milion více než je celostátní průměr a téměř 2,5krát více než v Ústeckém a Karlovarském kraji. Tam je průměrná částka pod 1,1 milionu Kč.