Nečas chce omezit administrativu podnikatelů

21-01-2012

Občanští demokraté chtějí snížit administrativní zátěž podnikatelů a firem do roku 2014 tak, aby ve srovnání s rokem 2005 klesla o třetinu. Na stranické ideové konferenci v Hradci Králové to prohlásil předseda strany a premiér Petr Nečas. Odmítl snahy zvyšovat odvody živnostníkům a snižovat jim výdajové paušály. Podle něj je také nutné zrušit stovky zbytečných paragrafů a uskutečnit hloubkový audit u přijaté evropské legislativy a navrhovat takové změny, které z ní odstraní "nadbytečný administrativní balast". Uvedl, že jen v letech 2005 až 2010 se podařilo snížit administrativní zátěž podnikatelů o 16 procent, což jim ročně ušetřilo víc než 12 miliard korun. Nejlepší sociální politikou podle něj je vytváření pracovních míst. Chce proto přepracovat a zjednodušit zákoník práce. Chce také změnou zákonů prosazovat pružnější formy zaměstnávání. Jako příklad uvedl tzv. "job sharing", kdy se o jedno místo dělí víc lidí, nebo práci na zavolanou, kdy si zaměstnavatel se zaměstnancem budou moci dohodnout časové rozložení práce.