Nadace knížete z Lichtenštejna rozesílá českým úřadům kvůli vrácení majetku předžalobní výzvy

Na 200 českých úřadů, institucí a organizací obdrží předžalobní výzvu od Nadace knížete Lichtenštejna. Rod požaduje navrácení majetku zabaveného v roce 1945 po vydání Benešových dekretů. Státu na to nadace dala 7 dní. Pak podá žalobu.

Česká republika vrácení pozemků Lichtenštejnům v minulosti odmítala. Hodnota majetku, o jehož vydání Lichtejnštejnové žádají, není vyčíslena, podle Hospodářských novin jde o zhruba 60.000 hektarů převážně lesů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede s knížecím rodem nyní dva spory, a to o majetek u Říčan a u Plumova na Prostějovsku. Předžalobní výzvy Lichtenštejnů se týkají jen pozemků, které vlastní stát. O majetek krajů, obcí, univerzit, neziskových organizací a soukromých osob rod usilovat nebude.