Na Velehradě začaly cyrilometodějské Dny lidí dobré vůle

04-07-2017 aktualizováno

Na jihomoravském Velehradě začaly tradiční Dny lidí dobré vůle. Na místo zamířily desetitisíce poutníků, aby tam oslavily příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní ročník oslav se věnuje například rodině a proměnám jejího fungování. Akce potrvá do středy, kdy vyvrcholí národní poutí a bohoslužbou.

Poutníci na Velehradě pokračují v ručním přepisování bible. Velehradský rukopis mohou zájemci pomoci rozšířit v Muzeu Bible ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. "V letošním roce máme v plánu dokončit Nový zákon. Jsou to listy Židům, list Jakubův, Petra, Jana, Judy a Janovo zjevení. V příštím roce máme v plánu začít dokončovat Starý zákon, u kterého se čeká na některé překlady," řekla Petra Číhalová z Římskokatolické farnosti Velehrad. Od roku 2005 se do přepisování zapojilo 6227 lidí.