Na ministerstvu zahájili projekt Rok české šlechty v evropské diplomacii

25-03-2018

V sídle ministerstva zahraničí v Černínském paláci byl slavnostně zahájen Rok šlechty českých zemí v evropské diplomacii. Vyvrcholením projektu bude otevření nové expozice na zámku v Jindřichově Hradci věnované diplomatickým aktivitám příslušníků černínského rodu od raného novověku až do první poloviny 20. století.

Česká šlechta se angažovala v diplomacii již od středověku a významní aristokraté pracovali v diplomatických službách i v éře občanské společnosti od 19. století včetně období první Československé republiky po roce 1918. Významnou úlohu sehráli členové někdejších šlechtických rodů i při budování diplomacie Československé a České republiky po roce 1989. Diplomaté z českých zemí tak po staletí hráli zcela zásadní roli při formování geografické, politické i duchovní identity a integrity současné Evropy.