Myslivci budou moci od ledna lovit zvěř více dní v roce

06-12-2019

Myslivci budou moci od ledna lovit některé druhy zvěře více dní v roce. Ministerstvo zemědělství aktualizovalo příslušnou vyhlášku. Jde o jeleny evropské, siky japonské, daňky, srnce a kamzíky. Chce tak pomoci obnově lesů po kůrovcové kalamitě, protože zvířata ožírají sazenice zejména listnatých stromů. "Doposud platná vyhláška o dobách lovu je z roku 2002. Od té doby se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území ČR vlivem sucha, podkorního hmyzu a dalších nepříznivých vlivů," uvedl resort. U zvěře mladší dvou let (kromě kamzíků) se rozšiřuje možnost lovu na celý rok, u starší pak v některých případech i o měsíce. Například mufloni se budou moci lovit od července do konce března, zatímco nyní to bylo od srpna do konce prosince. U většiny ostatních jde maximálně o prodloužení v řádu několika týdnů nebo měsíce.