Mladí Češi rozumí slovenštině jen s obtížemi

Češi a Slováci se spolu dobře dorozumí i čtvrt století po rozdělení společného státu. Mladí Češi sice mají dnes se slovenštinou větší potíže než Slováci s češtinou, většinou jde ale jen o neznalost některých odlišných slov. Oba jazyky jsou si stále velmi blízké, takže zájem o výuku jazyka druhého národa je zřejmě zejména kvůli tomuto faktu poměrně malý, a tudíž ani nabídka kurzů slovenštiny v Česku a češtiny na Slovensku není velká, zjistila v anketě ČTK.

"Narážíme na to, že dříve, kdy na střední nebo i základní škole byla četba slovenských textů a byla plošně slovenština v televizi, tak znalost a porozumění slovenštině byly skoro stejné u každého. V současnosti hodně záleží na jednotlivcích," uvedl Sloboda, který vede katedru slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.