Mladí Češi mohou do Japonska na pracovní dovolenou

Lidé od 18 do 30 let získali příležitost pobývat až rok v Japonsku s možností vydělávat si tam prací. V platnost vstoupila dohoda o tzv. pracovní dovolené s Japonskem. Stejnou šanci dostávají současně i Japonci v případě delší cesty do České republiky. ČTK o tom informovalo velvyslanectví ČR v Tokiu. Dohoda o vízech k pracovní dovolené umožňuje lidem od 18 do 30 let, kteří prokážou zajištěnou zpáteční cestu, dostatek peněz či čistý trestní rejstřík, vycestovat do Japonska na základě dlouhodobého víza. To současně umožňuje vykonávat na území druhého státu krátkodobá zaměstnání. Mohou tak pokrýt náklady na pobyt či cestování po Japonsku.

Dosud byli japonští občané při vstupu na území České republiky pro pobyt v trvání do tří měsíců osvobozeni od vízové povinnosti, pokud účelem jejich pobytu nebyl výkon výdělečné činnosti. Totéž platilo pro vstup českých občanů na území Japonska. Japonsko se stalo osmou zemí, se kterou se Česko na pracovní dovolené domluvilo. Obdobné smlouvy má Česká republika sjednané s Kanadou, Novým Zélandem, Korejskou republikou, Izraelem či Chile.