Ministerstvo zemědělství bude i letos pokračovat ve vápnění Krušných hor

05-05-2019

Vápnění Krušných hor, které začalo před dvěma lety, bude pokračovat i letos. Látka se rozprašuje z vrtulníku, zhruba tři tuny vápence na hektar půdy. Ministerstvo zemědělství uvolňuje na tyto práce zhruba 40 milionů korun ročně. Půda v oblasti je totiž vlivem působení imisí v 70. a 80. letech minulého století kyselá a silně ochuzená o základní živiny (vápník a hořčík). Dřeviny, které na takto poškozených půdách rostou, postupně chřadnou. Snížením vitality lesních dřevin je pak ohrožena stabilita lesních porostů v Krušných horách. Vápnění doplní chybějící živiny, zlepší se stav dřevin a vytvoří se podmínky pro zalesňování cílovými dřevinami.