Medaili Josefa Dobrovského převzal rakouský bohemista Newerkla

Medaili Josefa Dobrovského, která se udílí za zásluhy ve filozofických a filologických vědách, převzal vídeňský bohemista Stefan M. Newerkla. Profesor Newerkla působí na Institutu slavistiky Vídeňské univerzity a je v blízkém kontaktu s českou Akademií věd (AV ČR). Do roku 2016 byl externím členem její vědecké rady. Čestnou medaili Newerklovi předala předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Vídeňský profesor se ve své habilitaci věnoval jazykovým kontaktům mezi češtinou, slovenštinou a němčinou a německým výpůjčkám v češtině. Že byly tyto kontakty velmi intenzivní, dokládá i jeho vlastní příjmení. "Skoro každý má ve Vídni české příjmení, včetně mě," uvedl Newerkla příklad vlivu češtiny na rakouskou němčinu. Newerkla vystudoval kromě slavistiky anglistiku a amerikanistiku. Disertaci věnoval již českému prostředí, konkrétně vztahům češtiny a němčiny v českém školství v letech 1740 až 1918. "V roce 2003 vyhrál konkurs na místo profesora západoslovanské jazykovědy na vídeňské slavistice. Od té doby garantuje na Vídeňské univerzitě jazykovědu západoslovenských jazyků. Ve své vlastní vědecké práci zůstává věrný bohemistice," uvádí tisková zpráva AV ČR. Vídeňský bohemista napsal řadu knih, přes 110 vědeckých článků a spolupracoval také na učebnici češtiny.