Majetek v podílových fondech v prvním letošním čtvrtletí stoupl o desítky miliard

15-05-2019

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, stoupl v prvním čvrtletí o 38,2 miliardy korun. Podle dat Asociace pro kapitálový trh je to aktuálně přes 511 miliard. Hodnota majetku v zahraničních fondech stoupla o 8,6 miliardy Kč, v domácích fondech o 29,6 miliardy korun. Celkem 70 procent majetku drží fyzické osoby a 30 procent právnické osoby. Nárůst majetku zaznamenaly zejména dluhopisové fondy, akciové, fondů a realitní fondy. Naopak výrazný pokles zaznamenaly fondy peněžního trhu, mírný pak smíšené fondy.