Kraje nechtějí, aby peníze z Evropské unie přerozděloval stát

07-10-2005

Kraje nechtějí, aby peníze, které v plánovacím období 2007 až 2013 přijdou ze strukturálních fondů Evropské unie do České republiky, přerozděloval stát. Měly by jít přes regionální operační programy. V pátek se na tom shodli hejtmani na jednání rady Asociaci krajů České republiky hejtmani. Podle předsedy rady asociace hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského kraje našlo pochopení u ministerstva pro místní rozvoj. Naopak ministerstvo financí dává přednost jedinému operačnímu programu, přes který by peníze na jednotlivé projekty šly. "Důvodem je zejména zjednodušení a lepší kontrolovatelnost finančních toků," zdůvodnila postoj ministerstva financí Veronika Hovorková z tiskového oddělení. To se ale hejtmanům nelíbí. "Jsme překvapeni tím, že by tyto peníze měly jít přes ministerstva. Zase bychom museli stále jezdit do Prahy. Tím by byl velmi silně potlačen rozhodovací vliv krajů," míní Tošenovský. Vláda chce podle Tošenovského rozdělovat větší části těchto peněz. Například Moravskoslezský kraj měl rozdělovat asi šest miliard korun a nově by to podle hejtmana mělo být jen 1,9 miliardy korun.