Kostel v Rozsochách má po 63 letech opět čtyři zvony

Po 63 letech budou znít z věže kostela svatého Bartoloměje v Rozsochách na Žďársku zvony v plném akordu. Ke třem již znovu odlitým přibyl poslední - 220 kilogramů vážící zvon Gloria Dei. V sobotu ho před kostelem posvětil emeritní arcibiskup Karel Otčenášek. Gloria Dei nahradil konfiskovaný zvon zasvěcený svaté Ludmile. Odlit byl ve zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrichové v Brodku u Přerova. "Stejně jako v mnoha jiných farnostech, mají i rozsošské zvony svoji pohnutou historii. Zřítily se při požáru a dvakrát padly za oběť světovým válkám," řekl ČTK duchovní správce Zvoleska Antonín Sporer. Posvěcení zvonu, jenž bude vyzdvižen do věže v úterý a zazní na svatého Bartoloměje ve čtvrtek před nedělní poutí.

Rozsochy, ve kterých dnes bydlí přes 700 obyvatel, jsou poprvé písemně zmiňovány v souvislosti s farním kostelem v roce 1285, kdy patřily k bystřickému panství, jež náleželo Pernštejnům.