Končí lhůta pro písemnou žádost o voličské průkazy

17-05-2019

Lidé, kteří z jakýchkoli důvodů nebudou moci volit evropské poslance v místě svého bydliště, si dnes naposledy budou moci písemně zažádat o voličský průkaz. Na osobní vyžádání a vyzvednutí budou mít lidé ještě pět dní navíc. Na radnici či obecní úřad musejí zajít nejpozději ve středu 22. května, tedy dva dny před otevřením volebním místností. S voličským průkazem budou moci lidé hlasovat v kterékoli volební místnosti, avšak pouze v rámci republiky. Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí možné není. Průkazy ale budou vydávat rovněž ambasády pro voliče z řad krajanů, kteří by kvůli volbám do Evropského parlamentu museli přijet do ČR. Písemná žádost o průkaz musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.