Knihovníci slaví březen jako měsíc čtenářů

Knihovníci v celé zemi si opět připomínají březen jako měsíc čtenářů. K akci se každoročně hlásí několik stovek veřejných knihoven. Svaz knihovníků a informačních pracovníků od roku 2011 v rámci podpory čtenářství oceňuje nejlepší čtenáře a letos v Praze zahajuje i nový projekt S knížkou do života (Bookstart). Březen měsíc čtenářů vyvrcholí 23.března tradiční Nocí s Andersenem.

Svaz se připojuje k organizacím v téměř 20 zemích, kde se tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti koná již 25 let. Je zaměřen především na spolupráci s rodiči nejmenších dětí do šesti let. Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.