Kniha Vladimíra Krejčího popisuje deset měsíců s J.A. Baťou

21-11-2019

Ve Zlíně byla představena kniha Vladimíra Krejčího Poznamenaný - Deset měsíců s Janem A. Baťou. Krejčí byl od září 1938 do června 1939 osobním tajemníkem Jana Antonína Bati, nevlastního bratra zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati. J. A. Baťa (1898 až 1965) převzal vedení firmy po tragické smrti Tomáše Bati v roce 1932 a zasloužil se o rozvoj podniku i Zlína.

Kniha podle editora knihy a historika Martina Jemelky obsahuje i detaily, které dosud nebyly přesně zachyceny. "Podle mě naprosto klíčovou pasáží této publikace jsou stránky, které popisují zatčení Jana Antonína Bati v polovině listopadu 1938 při jeho cestě z českých zemí do Nizozemska a Velké Británie, kde byl zatčen na tehdejší hranici mezi druhou republikou a německou říší a na přibližně 24 hodin internován německou policií," uvedl Jemelka. I při internaci Baťu Krejčí provázel. Od Krejčího úmrtí v roce 1993 jeho rodina usilovala o vydání vzpomínek.