Kniha seznámí zájemce s archeologickými památkami metropole

Čtenáře provede hlavním městem Průvodce pražskou archeologií. V knize naleznou informace o známých, neznámých i skrytých památkách z různých období historie. Publikaci připravil Archeologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. ČTK o vydání populárně vědecké publikace pro širokou veřejnost informovala Andrea Holasová z Národního památkového ústavu.

Kniha čtenáře provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast historického centra, která je na archeologické doklady minulosti nejbohatší a skrývá pod svými domy či dlážděním ulic a veřejných prostranství doklady tisícileté historie. Pět kapitol popisuje historický vývoj jedné z pěti částí Pražské památkové rezervace, Hradčan, Malé Strany, Starého Města a Josefova, Nového Města, Vyšehradu. Důraz je kladen na archeologické prameny a čtenáři v knize naleznou mapu s rozmístěním jednotlivých areálů a nálezů. Kapitoly přibližují i fenomény ze života obyvatel historické Prahy, otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání či řemesel.