Kniha Petra Čorneje přináší nové informace o povaze Jana Žižky

05-12-2019

Nové informace o povaze husitského vojevůdce Jana Žižky i o dobových souvislostech přináší kniha Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka, kterou dnes v Táboře představil historik Petr Čornej. Vychází k 600. výročí od začátku husitské revoluce, navazuje na dílo historika Josefa Pekaře, jehož výsledky díky novým badatelským poznatkům doplňuje a rozšiřuje. Žižkův portrét je tak plastičtější, řekl ČTK Čornej na akci, kterou připravilo Husitské muzeum. Od dopsání Pekařovy knihy Žižka a jeho doba uplynulo téměř 90 let a za tu dobu se podle Čorneje prohloubily poznatky, zejména díky tomu, co vše nového dnes historici vědí o mentalitě pozdně středověkých lidí a o tom, jak ji rekonstruovat. Novinky se čtenář dozví o Žižkově charakteru.

"Byl to člověk nepochybně odvážný a statečný, ale také člověk velice impulzivní, protože lidé, kteří ho znali, ho označovali jako horlivého. Horlivý znamená zanícený, zapálený, a my víme, že právě ta horlivost i tehdy byla na překážku věcnějšímu nadhledu a kompromisnímu postupu. Dále to byl člověk s nesporným charismatem, jevil se jako podivuhodný, jedinečný, vymykal se svému okolí," řekl historik. Vojevůdce vyznával dva hlavní principy: hlásání božího slova jako husitského programu a přijímání z kalicha jako nezbytnou podmínku k dosažení spásy. "To byly dva momenty, na které kladl důraz, a pokud se s nimi někdo neshodoval, postupoval vůči němu velice tvrdě, v některých případech až krutě," řekl Čornej (68). Knihu, která vyšla v nakladatelství Paseka, psal 15 měsíců, přípravné práce trvaly 16 let. Má 856 stran.