Klub českých turistů je nejstarší cestovní agentura

Klub českých turistů (KČT), který patří k nejstarším zájmovým spolkům v českých zemích, si setkáním v Senátu připomenul 130 let od svého založení. Jeho předseda Vratislav Chvátal při představení klubu uvedl, že činnost spolku vychází z vlasteneckých tradic. Připomenul, že mezi aktivity klubu patří kromě značení turistických tras také vydávání map a průvodců a provozování ubytoven a chat, které nejsou určeny jen pro členy klubu. "Klub českých turistů je tak nejstarší cestovní agentura," řekl. Klub uvedl do Síně slávy české turistiky svého spoluzakladatele, advokáta Františka Čížka, který žil ve druhé polovině 19. století.

KČT byl založen 11. června 1888. Prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Již o rok později začal KČT vydávat svůj časopis, který se dnes jmenuje Turista. V roce 1895 postavili členové klubu první útulnu u propasti Macocha a o pár let později nechali postavit turistickou rozhlednu na vrcholu pražského Petřína. K nejvýznamnějším akcím KČT v současné době patří pochod Praha - Prčice. K jedné z nejdůležitějších činností KČT dodnes patří značení a údržba turistických tras. První značenou cestu vytvořili značkaři v roce 1889 v údolí Vltavy kolem Svatojánských proudů.