K výročí kanonizace Anežky České bude národní pouť do Říma

Ke 30. výročí kanonizace české patronky svaté Anežky České se uskuteční národní pouť do Říma. Svatořečení české přemyslovské princezny, řeholnice a významné osobnosti společenského života se v roce 1989 zúčastnilo 10.000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu. Svatořečena byla 12. ledna 1989 papežem Janem Pavlem II., v předvečer sametové revoluce v Československu. Letos budou věřící do Říma znovu společně putovat, aby poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu země i s přímluvou sv. Anežky České. K pouti vyzvali biskupové českých a moravských diecézí na svém nedávno skončeném zasedání, uskuteční se od 11. do 13. listopadu.