Jana Antonína Baťu připomíná ve Zlíně nová pamětní deska

Podnikatele Jana Antonína Baťu připomíná nová pamětní deska u zlínské vily, která nese jeho jméno. Autorem bronzové desky je pětatřicetiletý sochař Ondřej Oliva, syn sochaře Otmara Olivy. Kromě textu ji zdobí také otisk skutečných bot J.A. Bati. Podle Olivy jde také o symbolický otisk dané doby, připomínku toho, co zde Baťa zanechal, i odkaz na obuvnictví. Zajímavostí podle Olivy je, že J.A. Baťa měl jednu nohu větší, tomu odpovídá i otisk bot. Desku umístěnou na sloupu při vjezdu do zahrady vily dal zhotovit Nadační fond Jana Antonína Bati. Ve Zlíně a okolí se v posledních dnech konala řada akcí, která připomínala 120 let od narození J. A. Bati. Dorazili na ně i Baťovi potomci žijící v Brazílii a Spojených státech.