Globální růst teplot je podle Klause v historickém kontextu malý

24-09-2007

Zvýšení globálních teplot v posledních letech, desetiletích a stoletích bylo v historickém porovnání velmi malé a jeho důsledky na člověka a jeho aktivity jsou v podstatě zanedbatelné, řekl v projevu na setkání světových představitelů ke globálnímu oteplování prezident České republiky Václav Klaus. Konferenci, která se koná v New Yorku, organizuje generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Podle Klause "hrozba spojená s hypotetickým budoucím globálním oteplováním vychází výlučně z velmi spekulativních prognóz, nikoli z vědecky ověřené minulé zkušenosti a z rozpoznání jejích trendů a tendencí. V rozporu s mnoha sebevědomými a samoúčelnými výroky ohledně příčin probíhajících klimatických změn žádný vědecký konsenzus neexistuje."

Klaus v projevu doporučil, aby OSN zorganizovala dva paralelní mezivládní panely o klimatických změnách a publikovala dvě konkurenční zprávy. "Podmínkou jakékoli efektivní a racionální debaty je zbavit se jednostranného monopolu," řekl s tím, že nezbytným výchozím bodem by bylo poskytnutí stejné nebo alespoň srovnatelné finanční podpory oběma skupinám vědců. "Jako zodpovědný politik, jako ekonom, jako autor knihy o ekonomice klimatických změn, s vědomím všech dostupných dat a argumentů docházím k závěru, že je riziko velmi malé, že jsou náklady na to, jak se mu vyhnout, neúnosně vysoké a že je aplikace fundamentalisticky interpretovaného principu předběžné opatrnosti chybnou strategií," uvedl Klaus. V závěrečných doporučeních poté navrhl, aby si jednotlivé členské země OSN více vzájemně naslouchaly a učily se z chyb i úspěchů jiných.