Festival Mene Tekel ukončila bohoslužba za politické vězně

Bohoslužbou za popravené, umučené a zemřelé politické vězně vyvrcholil festival Mene Tekel. Ve svatovítské katedrále se sešli zástupci českých církví, představitelé Konfederace politických vězňů a České obce sokolské a skauti. Kardinál Dominik Duka, který bohoslužbu sloužil, vyjádřil obavy nad tím, že česká společnost zapomíná na hodnoty, na nichž po roce 1989 vyrostla. Závěrečný projev na bohoslužbě pronesl nigerijský arcibiskup John Onaiyekan. Přiblížil v něm problémy, kterým čelí křesťanská církev v Africe.

Festival Mene Tekel, který bohoslužba zakončila, trval v Praze týden. Koná se tradičně v době výročí komunistického puče z roku 1948. Jeho součástí jsou výstavy, semináře i další veřejné akce.