Experti dávají Česku velkou šanci na vstup do Evropské unie v roce 2004

24-11-2001

Česká republika je mezi 13 kandidáty na třetím místě pokud jde o šanci vstoupit do Evropské unie k 1. lednu 2004; Česko podle neoficiální ankety těsně následuje za Maďarskem a Slovinskem. V průzkumu agentury Reuters mezi 38 ekonomy a politickými analytiky v Evropě je vstup Prahy do Evropské unie k uvedenému datu označen mírou pravděpodobnosti 69 procent. Zatímco v předchozích vlnách rozšíření nestanovila unie pro kandidátské země žádná speciální kritéria kromě obecně platných podmínek v zakládacích smlouvách, v případě zemí střední a východní Evropy, které požádaly o vstup, určila základní požadavky na zasedání Evropské rady v červnu 1993 v Kodani.