Evropské volby se pro voliče téměř neliší od voleb do sněmovny

06-03-2009

Češi si evropské poslance budou za tři měsíce vybírat v podstatě stejným způsobem, jakým volí členy Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od sněmovních voleb budou jen mít ve všech krajích na výběr stejné soupisky kandidátů. V organizaci voleb se žádné zásadní změny nechystají, zákonné předpisy k evropským volbám se od roku 2004 nezměnily. Hlasovací lístky dostanou lidé jako obvykle do svých poštovních schránek, a to nejpozději 2. června tradičně v modrých obálkách. Už doma si mohou vybrat ze sady kandidátek tu, které dávají přednost a dát dvěma kandidátům vybraného uskupení přednostní hlasy zakroužkováním jejich pořadového čísla. Zvýší tak šance na jejich zvolení, případně upevnit jejich postavení v čele hlasovacího lístku. Lístek pak ve volební místnosti vloží do obálky, kterou po prokázání totožnosti dostane od volebních komisařů, a vhodí jej do volební urny. Adresu své volební místnosti, kam patří podle místa bydliště, zjistí voliči na obecním úřadě, z jeho vývěsní desky nebo v místních novinách. Každý starosta má totiž tuto informaci zveřejnit nejpozději do 21. května způsobem v místě obvyklým. Adresy volebních místností se zpravidla nemění.