Evropská unie sdělila Česku, že jedinou závadou je nedostatek programu pro hutě

29-11-2001

Evropská unie dala České republice na vědomí, že vysoce oceňuje její legislativu i praxi v oblasti ochrany hospodářské soutěže a kontroly státní pomoci. Tuto klíčovou kapitolu však nelze zatím uzavřít, protože chybí životaschopný plán restrukturalizace hutnictví a přetrvávají pochybnosti o státní pomoci bankám. EU ve svém dokumentu připomněla, že realistický plán restrukturalizace hutnictví považuje za předběžnou podmínku pro to, aby souhlasila s poskytováním státní pomoci tomuto sektoru. Označila restrukturalizaci za "neodkladnou a zásadní" povinnost, aby se Česká republika připravila na disciplínu uplatňovanou na jednotném vnitřním trhu unie. Upozornila, že program předložený českou vládou vyvolává "vážné pochybnosti", pokud jde o životaschopnost a konkurenceschopnost tohoto sektoru. Českou republiku naopak pochválila za to, že plně sladila s legislativou unie systém investičních pobídek, které slouží jako podnět pro příliv zahraničního kapitálu.